Till startsidan
Instagram Instagram

Månadens pepp

       

mina systrar

är alltid med

mig i hjärtat!

Välkommen!

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

Behöver du nån att prata med? Undrar du över nåt? Har du varit med om nåt jobbigt? Vill du träffa andra tjejer och göra roliga saker?

 

Alla som identifierar sig som tjejer är välkomna till Tjejjouren! Vi vänder oss främst till tjejer i Södertäljetrakten. Med oss kan du prata om vad som helst och ställa vilka frågor du vill. Du behöver inte berätta vad du heter eller var du bor när du kontaktar oss.

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

JUVENTAS SYSTRAR TILLDELAS SÖDERTÄLJE KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPRIS 2016!

 

Det är med stor glädje vi meddelar att vi tagit emot Södertälje kommuns jämställdhetspris 2016 för vårt arbete med att stärka unga tjejer samt strävan efter att bli en ungdomsjour. Motiveringen lyder:

 

Sedan en lång tid har stöd getts unga tjejer som växer upp i och kring Södertälje. Stärkt självkänsla, storasysters trygghet, synliggörande av våld mot tjejer. Juventas Systrar tar steget mot att bli en ungdomsjour som vänder sig till alla unga, oavsett könsidentitet. Genom utvecklingen av Juventas Bröder arbetas det för att åstadkomma en långsiktig attitydsförskjutning. Juventas Systrar belönas med Jämställdhetspriset dels för sitt långvariga arbete med att stärka unga tjejer och dels för sin framtidsambition att också stärka jämställdheten i samhället genom arbetet med killar

 

Tusen tack Södertälje kommun för det fina priset!

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

Juventas systrar ska utvecklas till en ungdomsjour!


Juventas systrar har blivit beviljade medel för att utvecklas till en ungdomsjour som vänder sig till alla unga, oavsett könsidentitet. Det långsiktiga målet för projektet är att främja killar och mäns psykiska hälsa, att minska mäns våld mot kvinnor och att bidra till ett mera jämställt samhälle. Ett delmål i projektet är att etablera en volontärgrupp med manliga volontärer som kan fungera som stödpersoner för projektets målgrupp som är killar 13-21 år. Ett annat delmål i projektet är att etablera en samverkan med bland annat skolor och fritidsgårdar för en långsiktig attityd- och normförändring kring maskulinitet, våld och genus. Det förväntade konkreta resultatet av projektet är jourverksamheter som finns till för ungdomar av alla kön. Där är verksamheten både könsseparatistisk (kill- och tjejjouren) och blandad utifrån efterfrågan och behov, exempelvis med hänsyn till trans- och icke binära ungdomar.

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

Är du intresserad av att vara med i en studie kring självskadebeteende bland unga?

 

Två studenter på Karolinska Institutet håller på att skriva en examensuppsats om självskadebeteende bland unga (främst 15-20 år). Denna uppsats är en del i ett större forskningsprojekt om samma ämne. Forskningen består av en helt anonym enkät och bidrar till en större förståelse för problematiken, och förhoppningsvis i längden till en bättre vård. Vi skulle bli oerhört glada och tacksamma om vi kan nå ut till målgruppen och att ungdomar väljer att fylla i den anonyma internetbaserade enkäten.

 

Kontaktuppgifter till studenterna: Hanna Wennberg och Ludvig Lazarz, Psykologstudenter, Termin 10, Karolinska Institutet. hanna.wennberg@stud.ki.se

 

Länken är http://www.webbstudie.se/index.php/671743?

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

Den 11 december anordnade Juventas systrar en TJEJDAG för nyanlända tjejer som varit i Sverige i max ”cirka två år”.

 

Vi hade en fantastisk dag tillsammans med härliga tjejer, och vi ser fram emot att träffa tjejerna igen i olika sammanhang! Vi har under hösten utbildat Storasystrar som kan arabiska, vilket underlättar kommunikationen till en början innan tjejerna lärt sig svenska. Under eventet hade vi aktiviteter och uppträdanden av alla dess olika slag, så som dans, musik, goodiebags, självförsvar, träning, skaparverkstad, mat och mingel, musiker och mycket mer.

 

Se SVTs repotage från dagen: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sodertalje/tjejjouren-fritiden-viktig-for-integrationen

 

Vi vill även passa på att tacka alla sponsorer som gjorde denna dag möjlig:
Actic, Korpen, Glitter, Kicks, Lidl, K-rauta, Jobermax, Lek och Lust, Plantagen, Rusta, LT, Kontorab, Mandarin, Apoteket, Våga vara dig själv-stiftelsen och Sauf.

 

Vi är även tacksamma för det verksamhetsbidrag vi fick från Socialstyrelsen för 2015 för att göra en extra satsning på nyanlända tjejer i Södertälje!

http://www.tjejjouren.se/kontakta-en-jour/jourtider

Till chatten

Chatten är öppen tisdagar kl. 18.30-21.00

Mer info om chatten

 

Mail:

info@juventassystrar.se

Mer info

 

Telefon:

08-550 680 60

070-310 28 44

Mer info

 

Besök:

Köpmangatan 3, 8 tr

Södertälje

Mer info

Vi gillar

 

Följ oss på Twitter

Klicka här!